Büro Yıldız GmbH ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda işletmemiz web sitesinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

  • İşletmemiz faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına,  sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
  • İşletmemiz web sitesi üzerinden, yalnızca ürün ve hizmet başvuruları için müşteri bilgileri alınmakta, kayıtlı bilgiler kullanılarak  hizmet başvurusu yapılabilmektedir.
  • İşletmemiz, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  • İşletmemiz web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya işletmemiz sisteminde var olan ve görüntülenebilen müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.
  • Müşterilerimizin web sitesi  üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla işletmemiz sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
  • İşletmemiz, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. İşletmemiz, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Büro Yıldz GmbH talimatları doğrultusunda, ve akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
  • İşletmemiz web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Büro Yıldız GmbH’ya aittir. İşletmemiz web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları işletmemizde saklıdır.

İşletmemiz web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, işletmemiz bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.